کلیدواژه‌ها = خواص اپتیکی
مطالعه ابتدا به‌ساکن ویژگی‌های اپتیکی و مغناطیسی تنگستن دی‌سولفید

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 43-50

10.47176/jame.38.4.19054

حمداله صالحی؛ نسیم ژولایی با خدا؛ پیمان امیری


تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-55

10.47176/jame.38.3.15672

نازنین علیرضایی ورنوسفادرانی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ مرتضی زرگر شوشتری


لایه‌نشانی و ارزیابی خواص اپتیکی و آبگریزی لایه نازک نانوکامپوزیتی MgF2-SiO2

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 91-104

10.29252/jame.38.2.91

مهرداد منیعی؛ اکبر اسحاقی؛ عباسعلی اقایی


لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-112

10.29252/jame.37.4.101

مجتبی حاج‌فرج‌زاده؛ اکبر اسحاقی؛ عباسعلی آقائی


اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS

دوره 30، شماره 1، تیر 1390، صفحه 85-89

رحیم لطفی اوریمی؛ ولی اصغری؛ محمدرضا لشکربلوکی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی