کلیدواژه‌ها = نانوذرات
بررسی تأثیر افزودن دیسپرسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت Mn-Zn

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 65-81

10.47176/jame.40.1.10361

محمود شایسته فر؛ علیرضا مشرقی؛ سعید حسنی


سنتز نانوذرات روی/ اکسید روی با روش تخلیه الکتریکی در محیط آب مقطر و گاز آرگون

دوره 39، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 35-48

10.47176/jame.39.2.393

تهمینه رجبی؛ محیا واحدی؛ سیدخطیب الاسلام صدرنژاد


اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به‌روش سل-ژل فلوئورلیتی

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-39

10.47176/jame.38.3.20532

فاطمه محمدی بداغ‌آبادی؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ مظاهر رمضانی؛ امیر الحاجی


تأثیر pH و زمان فرایند هیدروترمال بر سنتز نانوذرات فریت ‌منگنز

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-111

10.29252/jame.37.1.105

ثریا فرجی؛ قاسم دینی؛ مریم زهرایی


تحت نظارت وف ایرانی