کلیدواژه‌ها = آلومینا
بررسی پارامترهای ساخت کامپوزیت مولایت- آلومینا- کاربیدسیلیسیم به‌روش درجا توسط احیای کربوترمیک مواد آلومینوسیلیکاتی

دوره 34، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-11

10.18869/acadpub.jame.34.3.1

پری‌ناز سیف‌اله‌زاده؛ مهدی کلانتر؛ مهدی کلانتر؛ علیرضا مشرقی؛ سیدصادق قاسمی


تحت نظارت وف ایرانی