کلیدواژه‌ها = هیدروکسی آپاتیت
داربست نانولیفی پلی هیدروکسی بوتیرات کوهیدروکسی والرات حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت/ بریدیجیت: مشخصه‌یابی و ارزیابی بیولوژیکی

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 87-99

10.29252/jame.36.3.87

منیره کوهی؛ مرتضی شمعانیان؛ محمدحسین فتحی؛ ملاما پرابهاکران؛ سیرام راماکریشنا


بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین

دوره 32، شماره 1، تیر 1392، صفحه 9-24

مهناز عنایتی جزی؛ مهران صولتی هشجین؛ علی نعمتی؛ عالیه امینیان؛ ارغوان فرزادی


تهیه نانو کامپوزیت MCM-41/HA و بررسی رفتار زیست تخریب پذیری

دوره 31، شماره 1، تیر 1391، صفحه 1-9

زهرا طاهریان؛ مردعلی یوسف پور؛ محمد علی فقیهی ثانی؛ علی نعمتی


ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل

دوره 31، شماره 1، تیر 1391، صفحه 57-72

مازیار عاشوری؛ فتح الله مضطرزاده؛ نادر نظافتی؛ علی انصاری همدانی؛ محمدرضا تحریری


ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی مقایسه‌ای زیست فعالی هیدروکسی آپاتیت نانوساختار

دوره 30، شماره 2، دی 1390، صفحه 1-12

محمد حسین فتحی؛ آرش حنیفی؛ سید ایمان روحانی اصفهانی


تحت نظارت وف ایرانی