کلیدواژه‌ها = ریز ساختار
ارزیابی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوشهای اصطکاکیTi6A14V/(WC-Co)

دوره 21، شماره 2، دی 1381، صفحه 145-158

مرتضی شمعانیان؛ احمد ساعتچی؛ مهدی صالحی و توماس نورث


تحت نظارت وف ایرانی