کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری
ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه‌ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT)

دوره 24، شماره 1، تیر 1384، صفحه 77-95

ابوالفضل اسلامی؛ مهران کریم‌پور فرد و نادر شریعتمداری


بررسی رفتار تیرهای لانه زنبوری مدفون در بتن

دوره 24، شماره 1، تیر 1384، صفحه 121-134

علی محمد مومنی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی