کلیدواژه‌ها = کاربید سیلیسیم
بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-14

10.47176/jame.40.4.22142

حسام فلاح آرانی؛ نسترن ریاحی نوری؛ سعید باغشاهی؛ آرمان صدقی؛ فاطمه شهباز طهرانی


تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 87-101

10.47176/jame.38.4.3721

امیر مسعود پروانیان؛ حمیدرضا سلیمی جزی؛ محمد حسین فتحی


تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC

دوره 27، شماره 2، دی 1387، صفحه 183-198

سعید سوخته‌سرایی؛ محمدحسین میرباقری و پرویز دوامی؛ and P. Davami


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی