بررسی اثر درشت دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و میکروسیلیس بر یخ‌زدگی بتن با مقاومت زیاد

نویسنده

چکیده

مشخصات اجزای بتن بر خصوصیات دوام بتن با مقاومت بالا و یا با عملکرد بالا در مقابل یخبندان تاثیر به‌سزایی خواهند گذاشت. بدون شک تشخیص دقیق این ارتباط، به انتخاب صحیح نوع و درصد اجزای بتن در هر پروژه مشخص منجر خواهد شد. هدف از این تحقیق، بررسی امکان دستیابی به مدلهای تجربی– ریاضی برای تبیین اثرات یخ‌زدگی بر بتن با مقاومت بالاست. در این راستا نقش مقاومت فشاری دو نوع درشت دانه‌ (آهکی و کوارتزیتی)، مقادیر مختلف میکروسیلیس جایگزینی (0، 5، 10 و 15 درصد)، و نسبت آب به مواد سیمانی (25/0،3/0 و 4/0) در کنار تعداد سیکلهای ذوب و انجماد برروی دوام بتن‌ با مقاومت بالا در برابر یخبندان مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 432 نمونه بتن با مقاومت بالا ساخته و تحت آزمایش ذوب و انجماد بر اساس استاندارد ASTM C666B قرار گرفتند. در نهایت با رگرسیون در اطلاعات تجربی، روابطی برای سنجش دوام بتن با مقاومت بالا در برابر یخبندان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Coarse Aggregate, Water-Cement Ratio, and Silika Fume on Frost Resistance of HS Concrete

نویسنده [English]

  • D. Mostofinejad and M. Hoseinian
چکیده [English]

It is well known that the characteristics of concrete components greatly affect the durability of high strength/high performance (HS/HP) concrete against frost action. Undoubtedly, precise recognition of this relationship leads to appropriate selection of the type and proportions of concrete components in any particular project. In the current study, the aim is to investigate the possibility of developing some mathematical-experimental models to explain the frost resistance of high-performance concrete, regarding the role of some of its main components. To do so, the effects of four key elements, i.e. water, silica fume, coarse aggregate, and number of freeze-thawing cycles, were studied on the frost resistance of HS/HP concrete were studied. 24 concrete mix designs including 3 ratios of water to cementitious materials, i. e. 0.4, 0.3, and 0.25 4 ratios of silica fume to cementitious materials, i.e. 0, 5, 10, and 15 percent and 2 types of coarse aggregates, i. e. Limestone and Quartzite were utilized for HS/HP concrete. Overall, about 432 concrete cubes were cast, cured and tested under freeeze-thaw cycles. Finally, some models were proposed for describing the frost resistance of high strength concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freeze-thaw durability
  • Compressive strength
  • Water-cement ratio
  • Length change
  • Weight change
  • absorption
  • Silica fume

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی