دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، تیر 1380 
طراحی خودکار قلمهای فارسی

صفحه 113-126

محمد قدسی و کیارش بازرگان


تحلیل گرمایی تایر

صفحه 137-149

علی رضوانی؛ قدرت ا.. کرمی و محمود یعقوبی


نقش نوع زیر لایه فلزی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایمپلنت دندانی در موفقیت کلینیکی و پاتولوژیکی

صفحه 189-205

محمد حسین فتحی؛ قادر فیضی؛ غلامرضا جهانشاهی؛ مهدی صالحی؛ احمدساعتچی ووجیهه السادات مرتضوی؛ A. Saatchi and V. Mortazavi


بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی

صفحه 219-232

ابراهیم اسماعیل زاده؛ حمید رضا بهرامپوری و نویدنیک صفت


تحت نظارت وف ایرانی