نویسنده = حمیدرضا سلیمی جزی
ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت هیبریدی ‌سازگار با محیط ‌زیست

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-25

10.47176/jame.40.1.22181

شیدا برهانی اصفهانی؛ حمیدرضا سلیمی جزی؛ محمدحسین فتحی؛ امیر ارشاد لنگرودی؛ مهسا خوشنام


تولید و ارزیابی خواص مکانیکی و مقاومت به شوک حرارتی جاذب خورشیدی ماکرومتخلخل کاربید سیلیسیم

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 87-101

10.47176/jame.38.4.3721

امیر مسعود پروانیان؛ حمیدرضا سلیمی جزی؛ محمد حسین فتحی


بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری اتصال نفوذی TLP نانوکامپوزیت Al2O3p/Alبا استفاده از لایه واسطه مس

دوره 33، شماره 1، تیر 1393، صفحه 63-76

شهاب سیدین؛ حمید رضا سلیمی جزی؛ محمد رضا طرقی نژاد؛ فتح اله کریم زاده


ارزیابی تأثیر جریان الکتریکی بر ریزساختار و رفتار سایشی آلیاژ پایه آلومینیم ریختگی

دوره 33، شماره 1، تیر 1393، صفحه 77-92

وحید عمرانی دیزج یکان؛ رحمت الله عمادی؛ حمید رضا سلیمی جزی


ایجاد لایه سوپرآلیاژ بر روی فوم های نیکلی توسط عملیات پاشش گرمایی

دوره 31، شماره 1، تیر 1391، صفحه 41-50

حمید رضا سلیمی جزی؛ طیبه - بهزاد؛ جواد - مستقیمی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی