نویسنده = حسین سرپولکی
بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب

دوره 33، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 75-84

شیما معصومی؛ Hosein حسین سرپولکی؛ بیژن افتخاری یکتا؛ منصور سلطانیه


بررسی عوامل موثر بر ساخت قطعات سیلیس ذوبی به روش ریخته گری ژلی

دوره 33، شماره 1، تیر 1393، صفحه 117-126

لیلا اکبرشاهی؛ حسین سرپولکی؛ حسین قصاعی


بررسی عوامل موثر بر سنتز کاربید تیتانیوم نانوساختار به روش سل ژل

دوره 32، شماره 2، دی 1392، صفحه 13-24

فاطمه حسین زاده؛ حسین سرپولکی


سنتز هرسینیت FeAl2O4 نانوساختار به روش ساکاروز

دوره 31، شماره 2، دی 1391، صفحه 89-98

مهناز فلاحتیان؛ حسین سرپولکی؛ سیدمحمد میرکاظمی


تحت نظارت وف ایرانی