نویسنده = غلامرضا گردانی
تأثیر افزودن جزئی عنصر سیلیسیم بر رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 49-60

10.47176/jame.42.3.1033

خشایار زمانی؛ مجید طاووسی؛ علی قاسمی؛ غلامرضا گردانی


بررسی رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 سنتز شده به روش درجا

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 33-44

10.47176/jame.42.1.1017

خشایار زمانی؛ علی قاسمی؛ مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی


بررسی تأثیر عناصر بور، آنتی‌موان و ژرمانیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آهنرباهای دائمی منگنز- بیسموت

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-125

10.47176/jame.41.2.21461

مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی؛ علی قاسمی؛ حسین جمالی؛ محمدرضا لقمان استرکی


تحت نظارت وف ایرانی