کلیدواژه‌ها = آلیاژهای منیزیم
تأثیر عنصر مس بر نرخ تخریب و خواص بیولوژیکی آلیاژ منیزیم- آلومینیوم- مس ساخته شده به‌روش پلاسمای جرقه ای

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 87-99

10.47176/jame.38.3.20931

نرگس صفری؛ مهشید خرازیها؛ محمدرضا طرقی نژاد؛ مهشید خرازیها؛ وحیده سعیدی


سینتیک رشد دانه در آلیاژهای منیزیم حاوی آلومینیوم و عنصر نادر خاکی گادولینیم

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-11

10.29252/jame.37.4.1

بیتا پوربهاری؛ حامد میرزاده؛ مسعود امامی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی