کلیدواژه‌ها = مورفولوژی سطح
سنتز و ارزیابی نانوذرات مس/ اکسید مس (II) بر سطح طلا به‌روش اکسیداسیون شیمیایی

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-11

10.47176/jame.40.2.22831

رعنا باقری؛ فتح الله کریم زاده؛ احمد کرمانپور؛ مهشید خرازیها


بررسی رفتار تغییر شکل گرم و داکتیلیته فولاد AISI H10

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 13-30

10.47176/jame.40.2.22123

مریم کمالی اردکانی؛ مریم مرکباتی؛ مریم مرکباتی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی