کلیدواژه‌ها = روش اجزای محدود
تحلیل خمش و واخمش ورق ناهمسانگرد در شرایط کرنش صفحه ای

دوره 26، شماره 2، دی 1386، صفحه 77-86

محمود سلیمی؛ مصطفی جمشیدیان؛ علی بهشتی وعبدالرحیم صادقی دولت آبادی؛ and A. Sadeghi Dolatabadi


تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه‌ای با روش اجزای محدود در شبکه ثابت

دوره 22، شماره 1، تیر 1382، صفحه 91-108

سیدمحمود حسینی و اسفندیار صنعی


تحلیل اجزای محدود فرایند نورد حلقه در حضور غلتکهای راهنما

دوره 21، شماره 2، دی 1381، صفحه 91-110

محمدرضا فروزان؛ محمود سلیمی و محمد سید گادالا


طراحی وساخت یک سیستم تعلیق الکترومعناطیسی جدید برای خودروها

دوره 20، شماره 2، فروردین 1380، صفحه 1-16

سعید میرزایی؛ سیدمرتضی سقایئان نژاد؛ ولی اله طحانی و مهدی معلم


تحت نظارت وف ایرانی