دوره و شماره: دوره 41، شماره 4، اسفند 1401 
سنتز ریزدانه‌های مزوفاز کربنی از قیرنرم و قطران زغال‌سنگ به روش کربنیزاسیون فاز مایع

صفحه 75-90

10.47176/jame.41.4.24501

مهدی سبحانی؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ حجت‌الله منصوری؛ مهدی نادری؛ احسان محمد شریفی؛ علیرضا نصر اصفهانی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی