کلیدواژه‌ها = عملیات حرارتی
بررسی رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 سنتز شده به روش درجا

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 33-44

10.47176/jame.42.1.1017

خشایار زمانی؛ علی قاسمی؛ مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی


سنتز پودر هافنیم دی‌بوراید به‌روش احیای کربوترمال

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 75-85

10.47176/jame.38.4.18782

محمد مهدی شیروانی؛ مهری مشهدی؛ محسن یوسفی


بررسی تأثیر فرایند اصطکاکی اغتشاشی و عملیات حرارتی T6 بر خواص سایشی منطقه روکش‌کاری شده آلیاژ ریختگی AZ91C

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 99-107

10.18869/acadpub.jame.35.1.99

سید بهزاد حسنی؛ فتح ا... کریم‌زاده؛ محمدحسین عنایتی؛ منصور برونی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی