کلیدواژه‌ها = زیرکونیا
ایجاد و ارزیابی رفتار اکسیداسیون پوشش زیرکونیا- آلومیناید بر آلیاژ پایه‌نیکلی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12

10.47176/jame.39.1.3531

فرهاد شهریاری نوگورانی؛ مهدی صفری؛ مهرعلی تقی‌پور؛ علی عاطفی


کلراسیون زیرکونیای آسیابکاری شده

دوره 28، شماره 1، تیر 1388، صفحه 61-74

مسعود کثیری‌عسگرانی؛ علی سعیدی؛ محمدحسن عباسی


تحت نظارت وف ایرانی