کلیدواژه‌ها = متالورژی پودر
بررسی اثر زمان آسیا‌کاری بر تغییرات ریزساختاری و آنالیز فازی پودر Mg-3Zn تولید شده به روش آسیا‌کاری مکانیکی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 45-57

10.47176/jame.42.1.1016

مرضیه یحیی ذمه؛ مجید کاوانلوئی؛ مهرداد شهباز؛ یونس بیگی خسروشاهی


بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC

دوره 30، شماره 1، تیر 1390، صفحه 57-72

سیدمحمدحسین میرباقری؛ رضا تافته؛ کسری سردشتی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی