کلیدواژه‌ها = هیدروترمال
تأثیر pH و زمان فرایند هیدروترمال بر سنتز نانوذرات فریت ‌منگنز

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-111

10.29252/jame.37.1.105

ثریا فرجی؛ قاسم دینی؛ مریم زهرایی


بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل تهیه شده به‌روش هیدروترمال

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 35-43

10.18869/acadpub.jame.34.1.35

روزبه نیرهدی؛ فاطمه عسجدی؛ پیام سیفی شیروان‌ده؛ مهدی سلیمی


ساخت و شناسایی نانومیله های دی اکسید وانادیم به روش هیدروترمال

دوره 31، شماره 1، تیر 1391، صفحه 23-28

فاطمه عسجدی؛ سیدخطیب الاسلام صدرنژاد


تحت نظارت وف ایرانی