کلیدواژه‌ها = مهندسی بافت
ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت پلی‌کاپرولاکتون- زئولیت Y برای مهندسی بافت استخوان

دوره 39، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 77-94

10.47176/jame.39.4.12461

ندا ذاکری؛ حمیدرضا رضایی؛ جعفر جوادپور؛ مهشید خرازیها؛ مهشید خرازیها


بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین

دوره 32، شماره 1، تیر 1392، صفحه 9-24

مهناز عنایتی جزی؛ مهران صولتی هشجین؛ علی نعمتی؛ عالیه امینیان؛ ارغوان فرزادی


تحت نظارت وف ایرانی