کلیدواژه‌ها = سل- ژل
بررسی ریزساختار و خواص زیستی نانوذرات بیوسرامیک بغدادیت سنتز شده به روش سل- ژل

دوره 42، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 29-39

10.47176/jame.42.2.1026

میررضا فروغ؛ رحمت‌اله عمادی؛ مهدی احمدیان


لایه نشانی لایه نازک نانوهیبریدی TEOS-GPTMS روی زیرلایه پلی‌متیل متاکریلات

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 101-112

10.29252/jame.37.4.101

مجتبی حاج‌فرج‌زاده؛ اکبر اسحاقی؛ عباسعلی آقائی


خواص استاتیک و دینامیک مغناطیسی نانوذرات La0/8Sr0/2MnO3

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 23-34

10.29252/jame.36.3.23

علی رستم نژادی؛ محمد کاظم اسماعیل زاده


بررسی مقایسه‌ای تأثیر افزودن نانوذرات دیوپسید و سیلیکا سولفوریک اسید بر خواص مکانیکی سیمان‌های گلاس آینومر

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-144

10.18869/acadpub.jame.35.2.131

مائده رضازاده؛ محمد رضا سائری؛ فرهنگ تیرگیر مال‌خلیفه؛ علی دوست محمدی


ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 21-35

فاطمه سادات سیدان؛ محمدحسین فتحی؛ حسین ادریس؛ علی دوست محمدی؛ وجیه السادات مرتضوی؛ فرزانه شیرانی


ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل

دوره 31، شماره 1، تیر 1391، صفحه 57-72

مازیار عاشوری؛ فتح الله مضطرزاده؛ نادر نظافتی؛ علی انصاری همدانی؛ محمدرضا تحریری


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی