کلیدواژه‌ها = مورفولوژی
تهیه نانوپودر ایتریا آلائیده‌‌ شده با Nd3+ و+La3 به‌روش سل-ژل احتراقی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-11

10.18869/acadpub.jame.35.4.1

شیما شیرین‌پرور؛ رضا شجاع رضوی؛ رضا شجاع رضوی؛ فاطمه داور؛ فاطمه داور؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ سعید قربانی


تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت- نانولوله کربنی به روش سنتز درجا و بررسی مورفولوژی و ریزساختار آن

دوره 30، شماره 1، تیر 1390، صفحه 1-11

جعفر جعفری پور میبدی؛ اسماعیل صلاحی؛ زیارتعلی نعمتی؛ محمد حسن امین


تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی

دوره 23، شماره 2، دی 1383، صفحه 173-184

کیوان رئیسی؛ کیوان رئیسی؛ احمد ساعتچی و محمدعلی گلعذار


تأثیر دانسیته جریان بر مورفولوژی و بافت پوششهای گالوانیزه سرد بر روی سطح فولاد

دوره 20، شماره 1، تیر 1380، صفحه 207-217

احمد ساعتچی؛ هایبویان و ساموئل هاریس؛ and S. J. Harris


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی