کلیدواژه‌ها = خواص مغناطیسی
بررسی تأثیر افزودن دیسپرسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت Mn-Zn

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 65-81

10.47176/jame.40.1.10361

محمود شایسته فر؛ علیرضا مشرقی؛ سعید حسنی


تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-55

10.47176/jame.38.3.15672

نازنین علیرضایی ورنوسفادرانی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ مرتضی زرگر شوشتری


بررسی اثر دما بر خواص مغناطیسی آهنربای سخت نئودمیوم- آهن- بور (Nd2Fe14B) تولید شده به‌روش پرس گرم

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 13-27

10.29252/jame.37.2.13

مجید حسین زاده؛ محسن بزرگمهر؛ علی قاسمی؛ مجید عسکری


بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 47-54

10.18869/acadpub.jame.36.2.47

سمیه اعلم الهدی؛ سید محمد میرکاظمی؛ طاهره شاهجویی؛ نیلوفر بنویدی


تأثیر دمای بازپخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و دی‌الکتریکی نانوذرات PbFe11/8Ni0/2O19

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 67-80

10.18869/acadpub.jame.36.2.67

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ فروزان بازدار؛ ایرج کاظمی نژاد


بررسی اثر جانشینی یون‌های Co-Cr-Sn بر ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت باریم نوع M

دوره 35، شماره 3، آذر 1395، صفحه 69-80

10.18869/acadpub.jame.35.3.69

سید سلمان سید سید افقهی؛ مجتبی جعفریان؛ محسن صالحی


حذف ساختار Mn3Ga با تقارن بلوری کم از محلول آلیاژسازی Mn-Ga با افزودن Ge

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 55-65

10.18869/acadpub.jame.35.2.55

فریبا نظری؛ محسن حکیمی؛ حسین مختاری؛ امیرسجاد اسماعیلی


تأثیر عملیات حرارتی و اتمسفر بر خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار

دوره 32، شماره 1، تیر 1392، صفحه 91-99

مهدی مولوی؛ سیدمحمد میرکاظمی؛ علی بیت الهی


تحت نظارت وف ایرانی