کلیدواژه‌ها = خوردگی
بررسی رفتار خوردگی فولاد کربنی و فولاد زنگ نزن 316 در محلول aMDEA مورد استفاده در فرایند جذب/دفع دی‌اکسید کربن

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-15

10.47176/jame.42.3.1024

فرشته عادل مهربان؛ رویا سعیدی؛ محسن مرادمند؛ محمد ژیانی؛ کیوان رئیسی


بررسی افزودن متیونین بر خوردگی فولاد L316 تولیدشده به روش SLM در محیط اسیدسولفوریک

دوره 41، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 19-35

10.47176/jame.41.1.23391

محمدحسین رضوانی؛ مهدی یگانه؛ سیدمحمد لاری بقال


بررسی خواص و مقایسه خوردگی و سایش پوشش‌های Zn-Ni و Zn-Ni/P

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 49-62

10.29252/jame.37.3.49

مهشید تفرشی؛ سعیدرضا اله کرم؛ سهیل مهدوی


بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 49-63

حمید محرمی؛ محمدتقی شهرابی فراهانی و حمید شورابی


تحت نظارت وف ایرانی