دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، دی 1382 
به‌‌کارگیری روش کنترل تطبیقی مستقیم برای سیستم قلب و عروق

صفحه 35-49

ساسان آزادی؛ حمیدرضا مؤمنی و احمدرضا شرافت؛ and Ahmadreza Sharafat


تهیه لایه‌های نازک سرامیکی به روش Sol-Gel

صفحه 189-200

رضا مظفری‌نیا؛ فخرالدین اشرفی‌زاده و محمد علی گلعذار؛ M. A. Golozar


کالیبراسیون رنگی اسکنر برای منسوجات بوسیله شبکه عصبی

صفحه 215-224

حسین ایزدان؛ سید عبدالکریم حسینی و محمدرضا آشوری؛ and M. Ashori


تحت نظارت وف ایرانی