دوره و شماره: دوره 40، شماره 1، خرداد 1400 
ساخت و مشخصه‌یابی پوشش نانوکامپوزیت هیبریدی ‌سازگار با محیط ‌زیست

صفحه 1-25

10.47176/jame.40.1.22181

شیدا برهانی اصفهانی؛ حمیدرضا سلیمی جزی؛ محمدحسین فتحی؛ امیر ارشاد لنگرودی؛ مهسا خوشنام


مقایسه ریزساختار و تغییرات فازی نانوذرات YSZ سنتز شده به روش‌های نمک مذاب و هم‌رسوبی

صفحه 133-150

10.47176/jame.40.1.22331

حمیدرضا کریمی حارث آبادی؛ حجت الله منصوری؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ مجید طاووسی؛ حسین جمالی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی