نویسنده = محمد رضا لقمان استرکی
تولید ریزدانه‌های مزوفاز کربنی (MCMB) با استفاده از قیر مزوفاز به روش سوسپانسیون

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 73-92

10.47176/jame.42.3.1028

علیرضا یوسفی؛ مهدی سبحانی؛ شهاب ترکیان؛ حسین جمالی؛ حسن شیخ؛ محمد رضا لقمان استرکی


سنتز ریزدانه‌های مزوفاز کربنی از قیرنرم و قطران زغال‌سنگ به روش کربنیزاسیون فاز مایع

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 75-90

10.47176/jame.41.4.24501

مهدی سبحانی؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ حجت‌الله منصوری؛ مهدی نادری؛ احسان محمد شریفی؛ علیرضا نصر اصفهانی


ساخت آلومینای شفاف با استفاده از کمک تفجوش‌های اکسید منیزیم و اکسید لانتانیوم به روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 31-40

10.47176/jame.41.3.24562

معصومه شهریاری؛ حسین جمالی؛ حجت اله منصوری؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ مهران سرداریان


بررسی تأثیر عناصر بور، آنتی‌موان و ژرمانیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آهنرباهای دائمی منگنز- بیسموت

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-125

10.47176/jame.41.2.21461

مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی؛ علی قاسمی؛ حسین جمالی؛ محمدرضا لقمان استرکی


مقایسه ریزساختار و تغییرات فازی نانوذرات YSZ سنتز شده به روش‌های نمک مذاب و هم‌رسوبی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 133-150

10.47176/jame.40.1.22331

حمیدرضا کریمی حارث آبادی؛ حجت الله منصوری؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ مجید طاووسی؛ حسین جمالی


اثر عامل کیلیت‌کننده بر ریخت و تحول فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده به‌روش سل- ژل

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 33-42

10.47176/jame.38.4.20531

محمد رضا لقمان استرکی؛ حانیه قالی باف طوسی؛ احسان محمد شریفی؛ حسن شیخ؛ امیر الحاجی


اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به‌روش سل-ژل فلوئورلیتی

دوره 38، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-39

10.47176/jame.38.3.20532

فاطمه محمدی بداغ‌آبادی؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ مظاهر رمضانی؛ امیر الحاجی


تحت نظارت وف ایرانی