دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، تیر 1391 
تهیه نانو کامپوزیت MCM-41/HA و بررسی رفتار زیست تخریب پذیری

صفحه 1-9

زهرا طاهریان؛ مردعلی یوسف پور؛ محمد علی فقیهی ثانی؛ علی نعمتی


مقایسه ویژگی نانو ساختاری اکسید آلومینیوم و اکسید تیتانیوم

صفحه 51-56

علی بهاری؛ ماندانا رودباری شهمیری؛ نورالدین - میرنیا


ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات شیشه زیست فعال تهیه-شده به روش سل - ژل

صفحه 57-72

مازیار عاشوری؛ فتح الله مضطرزاده؛ نادر نظافتی؛ علی انصاری همدانی؛ محمدرضا تحریری


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی