نویسنده = کیوان رئیسی
بررسی رفتار خوردگی فولاد کربنی و فولاد زنگ نزن 316 در محلول aMDEA مورد استفاده در فرایند جذب/دفع دی‌اکسید کربن

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-15

10.47176/jame.42.3.1024

فرشته عادل مهربان؛ رویا سعیدی؛ محسن مرادمند؛ محمد ژیانی؛ کیوان رئیسی


رسوب‌دهی الکتریکی پوشش نیکل- مولیبدن بر فولاد زنگ‌نزن جهت استفاده به‌عنوان صفحات دوقطبی پیل سوختی پلیمری

دوره 36، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-20

10.29252/jame.36.4.1

حامد رشتچی؛ کیوان رئیسی؛ مرتضی شمعانیان اصفهانی؛ کیوان رئیسی


بررسی اثر فرایند آنیل بر ریزساختار و رفتار الکتروشیمیایی شبه خازن نانواکسید دوتایی منگنز - نیکل تولید شده به روش لایه‌نشانی آندی

دوره 35، شماره 3، آذر 1395، صفحه 107-121

10.18869/acadpub.jame.35.3.107

محمدحسین طهماسبی؛ محمدعلی گلعذار؛ کیوان رئیسی؛ محمدعلی گلعذار؛ آنتونیلو ویچنزو؛ ماسیمیلیانو بستتی


رسوب‌دهی الکتریکی و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوبلوری آلیاژ نیکل- مولیبدن

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 71-81

10.18869/acadpub.jame.35.1.71

وحید رجائی؛ کیوان رئیسی؛ مرتضی شمعانیان؛ حامد رشتچی


ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده

دوره 33، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 37-49

محمدرضا گرسیوزجزی؛ محمدعلی گلعذار؛ محمدعلی گلعذار؛ کیوان رئیسی؛ کیوان رئیسی


تأثیر دانسیته جریان و آماده سازی سطح فولاد بر مورفولوژی و بافت رسوب الکتریکی روی

دوره 23، شماره 2، دی 1383، صفحه 173-184

کیوان رئیسی؛ کیوان رئیسی؛ احمد ساعتچی و محمدعلی گلعذار


تحت نظارت وف ایرانی