کلیدواژه‌ها = سینتیک
سینتیک اکسیداسیون ذرات پودری منیزیم در شرایط غیرهمدما

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-87

10.47176/jame.39.1.21061

محمد سلطانی؛ امیر سیف الدینی؛ سعید حسنی


بوردهی سوپرآلیاژ In-738 به‌روش جعبه سمانتاسیون و بررسی سینتیک تشکیل لایه بورای

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 76-86

10.29252/jame.38.1.76

حمید اصفهانی؛ مهسا رسولی ثمر؛ فاطمه دبیر؛ آریا عبدالله زاده


بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم

دوره 33، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 107-120

کاظم شیبانی تذرجی؛ محمد حسن عباسی؛ مرتضی شمعانیان


بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم

دوره 33، شماره 1، تیر 1393، صفحه 93-103

ساسان اطرج؛ فاطمه محمدی؛ محمررضا نیلفروشان


بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودر هیدراید تیتانیم در هوا

دوره 30، شماره 1، تیر 1390، صفحه 13-24

رسولی علی؛ مهدی دیواندری؛ شاهوردی حمیدرضا؛ سیدمحمد علی بوترابی


بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص

دوره 29، شماره 1، تیر 1389، صفحه 57-71

رسولی علی؛ شاهوردی حمیدرضا؛ مهدی دیواندری؛ سیدمحمد علی بوترابی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی