پارامترهای موثر در تهیه پوششهای الماسی به کمک مشعل

دوره 14، شماره 1، دی 1372، صفحه 1-17

محمدعلی گلعذار؛ محمدعلی گلعذار


یک سطح تسلیم پنج پارامتری

دوره 15، شماره 2، دی 1375، صفحه 1-25

محمدرضا پژند و هادی اصغری


به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل دسته ای در برنامه ریزی آموزش دانشگاهی

دوره 16، شماره 1، تیر 1376، صفحه 1-18

سید تقی اخوان نیاکی و سید حسین ایران منش


حرکت وتغییر شکل قطره مایع در جریان آرام گاز

دوره 16، شماره 2، دی 1376، صفحه 1-15

محمد حسن رحیمیان و محمد فرشچی


یک الگوریتم طبقه بندی خودکار اثر انگشت

دوره 18، شماره 1، فروردین 1378، صفحه 1-11

محمدحسن قاسمیان یزدی


ادغام وفقی تصمیمات در شبکه های آشکارسازی

دوره 19، شماره 1، تیر 1379، صفحه 1-14

قاسم میرجلیلی؛ محمدرضا عارف؛ محمد مهدی نایبی و مسعود کهریزی


یک خط یاب وفقی بدون بایاس IIR با پهنای باند خود تنظیم

دوره 19، شماره 2، دی 1379، صفحه 1-8

محمد قوامی و سعید گازر


محاسبه توابع مثلثاتی توسط آرایه های سیستولیک و الگوریتم CORDIC

دوره 20، شماره 1، تیر 1380، صفحه 1-11

شادرخ سماوی و روشنک کلیشادی


طراحی وساخت یک سیستم تعلیق الکترومعناطیسی جدید برای خودروها

دوره 20، شماره 2، فروردین 1380، صفحه 1-16

سعید میرزایی؛ سیدمرتضی سقایئان نژاد؛ ولی اله طحانی و مهدی معلم


مدلسازی ماهواره روبه زمین برای کنترل وضعیت سه محوره در غیاب اطلاعات وضعیت یک محور

دوره 21، شماره 2، دی 1381، صفحه 1-14

مهرداد جعفر بلند؛ حمیدرضا مومنی و ناصر ساداتی


موازی‌سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی

دوره 22، شماره 2، دی 1382، صفحه 1-19

حسین دلداری و تکتم غفاریان؛ T. Ghafarian


روشی جدید برای حل مسائل ارضای محدودیت

دوره 23، شماره 1، تیر 1383، صفحه 1-13

غلامرضا ثانی و مجید نمازی


ارائه درون‌یابی KNNGI و مقایسه آن با درون‌یابی FI در بازشناسی گفتار

دوره 23، شماره 2، دی 1383، صفحه 1-10

ابوالقاسم صیادیان؛ کامبیز بدیع؛ محمد شهرام معین و نصرالله مقدم


روش نوین برنامه‌ریزی توسعه و جایابی نیروگاهها با لحاظ کردن محدودیت خطوط انتقال

دوره 24، شماره 1، تیر 1384، صفحه 1-15

سید هادی حسینی؛ دکتر حسین سیفی؛ دکتر محسن پارسا مقدم؛ دکتر محمدرضا امیدخواه؛ مجید فرمد و محمود غزنوی


قوانین تصمیم‌گیری محلی بهینه در یک سیستم آشکارسازی توزیعی با مشاهدات وابسته

دوره 25، شماره 2، دی 1385، صفحه 1-10

قاسم میرجلیلی؛ هاله حسینی و عباس شیخی؛ and A. Sheikhi


تحت نظارت وف ایرانی