دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، تیر 1386 
تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی

صفحه 1-12

شهاب‌الدین حاتمی؛ مجتبی ازهری و محمد مهدی سعادت‌پور؛ and M.M. Saadatpour


بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی

صفحه 49-63

حمید محرمی؛ محمدتقی شهرابی فراهانی و حمید شورابی


اندرکنش ژئوتکنیکی پی‌های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی

صفحه 93-108

مهدی ویس کرمی؛ ابوالفضل اسلامی؛ ملک‌محمد رنجبر و طه ریاضی


مطالعه تجربی اثر شکل دم عمودی بر جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل

صفحه 233-246

محمدرضا سلطانی؛ امیدرضا کرامتی؛ مجتبی دهقان‌منشادی؛ محمد اعلایی؛ سید علی سینا


کنترل کشش نخ در بوبین پیچی با استفاده از روش کنترل صنعتی

صفحه 323-328

محمد شیخ زاده؛ کامران متین؛ مجید گنجعلی تفرشی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی