دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، خرداد 1399 
ساخت کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه‌بعدی/پلیمر برای کاربرد در مهندسی بافت عصب

صفحه 61-73

10.47176/jame.39.1.20571

ندا بهرمندی طلوع؛ حمیدرضا سلیمی جزی؛ مهشید خرازیها؛ نیکلا لیسی؛ جولیانا فاگیو؛ السیو تامبورانو


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی