دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، دی 1383 
ارائه درون‌یابی KNNGI و مقایسه آن با درون‌یابی FI در بازشناسی گفتار

صفحه 1-10

ابوالقاسم صیادیان؛ کامبیز بدیع؛ محمد شهرام معین و نصرالله مقدم


تعیین ATC با درنظرگرفتن همزمان پایداری ولتاژ و پایداری گذر

صفحه 11-24

مصطفی عیدیانی؛ محمدحسن مدیر شانه‏چی و ابراهیم واحدی


یک روش مرتبه دوم در شبیه سازی انفجار در زیر آب

صفحه 133-149

احمد رضا پیشه‌ور اصفهانی و محمد رضا توکلی نژاد


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی