دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، اسفند 1393 
ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گلاس آینومر- فورستریت و بررسی تأثیر میزان نانوذرات فورستریت بر خواص مکانیکی و زیست فعالی آن

صفحه 21-35

فاطمه سادات سیدان؛ محمدحسین فتحی؛ حسین ادریس؛ علی دوست محمدی؛ وجیه السادات مرتضوی؛ فرزانه شیرانی


ارزیابی تاثیر ولتاژ آندایزینگ بر رفتار تریبوخوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در شرایط آندایز شده

صفحه 37-49

محمدرضا گرسیوزجزی؛ محمدعلی گلعذار؛ محمدعلی گلعذار؛ کیوان رئیسی؛ کیوان رئیسی


ساخت آنتن‌های میکرواستریپ بر بستر منسوج به وسیله چاپ جوهر افشان

صفحه 61-78

فاطمه محترم؛ وحید متقی طلب؛ غلامرضا باقرسلیمی؛ اکبر خداپرست حقی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی