دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1394 
بررسی تاثیر ذرات گرافیت و MoS‌2 بر خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-SiC در دماهای بالا

صفحه 105-121

10.18869/acadpub.jame.34.1.105

محمد فاضل؛ محمدرضا گرسیوز جزی؛ سعید بهرام‌زاده؛ سعیدرضا بخشی؛ مظاهر رمضانی؛ احمد بهرامیان


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی