دوره و شماره: دوره 35، شماره 4، بهمن 1395 
تهیه نانوپودر ایتریا آلائیده‌‌ شده با Nd3+ و+La3 به‌روش سل-ژل احتراقی

صفحه 1-11

10.18869/acadpub.jame.35.4.1

شیما شیرین‌پرور؛ رضا شجاع رضوی؛ رضا شجاع رضوی؛ فاطمه داور؛ فاطمه داور؛ محمدرضا لقمان استرکی؛ سعید قربانی


بررسی مکانیزم واکنش، ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای تولید شده در سیستم Al-V2O5-NiO

صفحه 69-81

10.18869/acadpub.jame.35.4.69

فاطمه میرعرب‌شاهی؛ مهدی کلانتر؛ علیرضا مشرقی؛ مهدی کلانتر؛ مسعود مصلایی پور


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی