نویسنده = علی قاسمی
بررسی رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 سنتز شده به روش درجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

خشایار زمانی؛ علی قاسمی؛ مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی


بررسی تأثیر عناصر بور، آنتی‌موان و ژرمانیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آهنرباهای دائمی منگنز- بیسموت

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-125

10.47176/jame.41.2.21461

مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی؛ علی قاسمی؛ حسین جمالی؛ محمدرضا لقمان استرکی


بررسی اثر دما بر خواص مغناطیسی آهنربای سخت نئودمیوم- آهن- بور (Nd2Fe14B) تولید شده به‌روش پرس گرم

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 13-27

10.29252/jame.37.2.13

مجید حسین زاده؛ محسن بزرگمهر؛ علی قاسمی؛ مجید عسکری


استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی در شبیه‌سازی فرایند تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای نمونه کامپوزیتی Si3N4-SiO2

دوره 35، شماره 3، آذر 1395، صفحه 29-43

10.18869/acadpub.jame.35.3.29

محمد رضازاده؛ احمد ساعتچی؛ رحمت اله عمادی؛ احمد ساعتچی؛ علی قاسمی؛ مسعود رضایی نیا


تأثیر دمای آنیل بر خواص ساختاری و مغناطیسی لایه نازک نئودمیوم آهن بور

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 109-119

10.18869/acadpub.jame.35.1.109

علیرضا خانجانی؛ علی قاسمی؛ مرتضی هادی


بررسی تأثیر ریزساختار بر مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ Ti47Al48Mn5 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 34، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-48

10.18869/acadpub.jame.34.2.31

احمد زارع؛ مرتضی هادی؛ علی قاسمی؛ هادی کریمی؛ محسن صادقی


تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی

دوره 32، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-11

قادر احمدپور؛ علی قاسمی؛ ابراهیم پایمزد


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی