نویسنده = علی قاسمی
تأثیر افزودن جزئی عنصر سیلیسیم بر رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 49-60

10.47176/jame.42.3.1033

خشایار زمانی؛ مجید طاووسی؛ علی قاسمی؛ غلامرضا گردانی


بررسی رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 سنتز شده به روش درجا

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 33-44

10.47176/jame.42.1.1017

خشایار زمانی؛ علی قاسمی؛ مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی


بررسی تأثیر عناصر بور، آنتی‌موان و ژرمانیوم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی آهنرباهای دائمی منگنز- بیسموت

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-125

10.47176/jame.41.2.21461

مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی؛ علی قاسمی؛ حسین جمالی؛ محمدرضا لقمان استرکی


بررسی اثر دما بر خواص مغناطیسی آهنربای سخت نئودمیوم- آهن- بور (Nd2Fe14B) تولید شده به‌روش پرس گرم

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 13-27

10.29252/jame.37.2.13

مجید حسین زاده؛ محسن بزرگمهر؛ علی قاسمی؛ مجید عسکری


استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی در شبیه‌سازی فرایند تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای نمونه کامپوزیتی Si3N4-SiO2

دوره 35، شماره 3، آذر 1395، صفحه 29-43

10.18869/acadpub.jame.35.3.29

محمد رضازاده؛ احمد ساعتچی؛ رحمت اله عمادی؛ احمد ساعتچی؛ علی قاسمی؛ مسعود رضایی نیا


تأثیر دمای آنیل بر خواص ساختاری و مغناطیسی لایه نازک نئودمیوم آهن بور

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 109-119

10.18869/acadpub.jame.35.1.109

علیرضا خانجانی؛ علی قاسمی؛ مرتضی هادی


بررسی تأثیر ریزساختار بر مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ Ti47Al48Mn5 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

دوره 34، شماره 2، تیر 1394، صفحه 31-48

10.18869/acadpub.jame.34.2.31

احمد زارع؛ مرتضی هادی؛ علی قاسمی؛ هادی کریمی؛ محسن صادقی


تاثیر دمای تفجوشی و افزودنی مس بر خواص ساختاری و مغناطیسی فریت نیکل- روی

دوره 32، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-11

قادر احمدپور؛ علی قاسمی؛ ابراهیم پایمزد


تحت نظارت وف ایرانی