دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، دی 1379 
نگرش تحلیلی نوین به معادله های پرواز

صفحه 9-17

جعفر حیرانی نوبری؛ حمید مومنی و محمدعلی معصوم نیا؛ and M. A. Masoumnia


مطالعه تاثیر اقتصادی حضور واحدهای تولید مشترکان در استراتژیهای پیشگیرانه - اصلاحی

صفحه 31-46

مهرداد ستایش نظر؛ محسن پارسا مقدم؛ حسین جاویدی و محمودرضاحقی فام؛ and M. R. Haghifam


حل برنامه ریزی دو سطحی با SA

صفحه 65-78

سیدرضا حجازی؛ عزیزاله معماریانی و غلامرضا جهانشاهلو


اثر استرونسیوم در رسانایی پروسکیت ها

صفحه 147-159

احمد نصیر احمدی؛ لیلا استحقاری و علی اکبر سودی؛ and A. A. Soudi


شبیه سازی حرکت نخ پود در ماشین بافندگی جت هوای تک نازل

صفحه 161-168

هوشنگ نصرتی؛ منصور کبگانیان و علی اصغر اصغریان جدی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی