دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، دی 1387 
روشی نوین با استفاده از درونیابی درجه3 برای محاسبه امپدانس دقیق در رله دیستانس

صفحه 1-17

حسین عسکریان‌ابیانه؛ رضا محمدی؛ حسین ترکمن؛ فرزاد رضوی و سیدابراهیم افجه‌ای


کاربرد تصمیم‌گیری فازی در برنامه ریزی جانمایی تسهیلات

صفحه 31-47

حمیدرضا خاضکی؛ علی شاهنده و سیدرضا حجازی؛ and S.R. Hejazi


روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت در تحلیل مسائل دو بعدی ارتجاعی خطی

صفحه 103-122

فرهنگ دانشمند؛ مهرداد فرید و محمدجواد کاظم‌زاده‌پارسی؛ and M.J. Kazemzadeh-Parsi


مطالعه ضریب اطمینان پایداری شیبهای مسلح شده به روش قطعات مایل

صفحه 139-148

سعید شکاریان؛ علی قنبری و محسن صابرماهانی؛ and M. Sabermahani


مدلسازی کانال پارچه‌ای عمودی نجات

صفحه 149-154

لیلاسعیدی؛ محمد شیخ‌زاده؛ سیدعبدالکریم حسینی و کامران متین؛ and K. Matin


تولید کاربید تیتانیم به روش مکانوشیمیایی

صفحه 155-164

نادر ستوده؛ علی سعیدی؛ علی شفیعی و نیکلاس جی ولهام


تولید کامپوزیت ریختگی A356/SiCp توسط ملاط پلی استایرن-کربکسی متیل-SiC

صفحه 183-198

سعید سوخته‌سرایی؛ محمدحسین میرباقری و پرویز دوامی؛ and P. Davami


تاثیر آنیل بر ریزساختار و خواص مایکروویو مشدد دی‌الکتریک Zr0.8Sn0.2)TiO4) اصلاح شده با اکسید مس

صفحه 199-211

سحر وهاب‌زاده؛ محمدعلی گلعذار؛ محمدعلی گلعذار؛ فخرالدین اشرفی‌زاده و علی قاسمی


تحت نظارت وف ایرانی